Inschrijven & Contributie

De contributie voor seizoen 2017-2018 is tijdens de ALV vastgesteld op:

Jeugdleden t/m 15 jaar: 135  euro per jaar (per lesuur per week)*
Leden vanaf 16 jaar: 155  euro per jaar (per lesuur per week)*

In de contributie is het lidmaatschap van de KNGU inbegrepen. De vereniging is namelijk verplicht bondscontributie te betalen voor het lidmaatschap van de KNGU.
Indien een lid deelneemt aan meer dan één lesuur per week, dan wordt op ieder volgend uur 25% korting gegeven t.o.v. de basiscontributie.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-
Een proefles bij CCO is altijd gratis.

De contributie wordt in drie termijnen afgeschreven:
• 1 oktober            voor de maanden aug t/m nov
• 1 januari             voor de maanden december t/m maart
• 1 april                 voor de maanden april t/m juli

Opzeggen is alleen schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk tot uiterlijk 1 maand voor de incassodatum. Als u of uw kind aan wedstrijden, demonstraties e.d. meedoet, is het dragen van door de vereniging voorgeschreven kleding verplicht. Eventuele wedstrijdkosten worden apart in rekening gebracht. U krijgt hierover vooraf bericht.

CCO Ledenadministratie:
Karin Mol
E-mail: ledenadministratie@ccozaandam.nl

Beleid inning Contributie
Het CCO bestuur heeft in de vergadering van 6-9-2017 het Beleid voor inning contributie vastgesteld.

Rekeningnummer CCO: 
IBAN: NL17INGB0005133439
ten name van GV CCO Zaandam

Lid worden van CCO? Download hier het inschrijfformulier:
Inschrijfformulier CCO 2018-2019