Inschrijven & Contributie

De contributie voor seizoen 2019-2020 is tijdens de ALV vastgesteld op:

Jeugdleden t/m 15 jaar: 135  euro per jaar (per lesuur per week)*
Leden vanaf 16 jaar: 155  euro per jaar (per lesuur per week)*

In de contributie is het lidmaatschap van de KNGU inbegrepen. De vereniging is namelijk verplicht bondscontributie te betalen voor het lidmaatschap van de KNGU.
Indien een lid deelneemt aan meer dan één lesuur per week, dan wordt op ieder volgend uur 25% korting gegeven t.o.v. de basiscontributie.

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-

Kan ik een proefles volgen voordat ik overga tot definitieve inschrijving?
Twijfel je of de lessen van CCO al dan niet geschikt voor je zijn, of wil je ‘proeven’ wat de les inhoudt?  Iedere geïnteresseerde is welkom voor het volgen van een proefles. Een proefles is altijd gratis. Via ons Lesrooster kun je zien waar en wanneer de lessen plaatsvinden.

Wanneer wordt de contributie afgeschreven?
De contributie wordt in drie termijnen afgeschreven:
• rond oktober            voor de maanden aug t/m nov
• rond januari             voor de maanden december t/m maart
• rond april                 voor de maanden april t/m juli

Kan ik van de reguliere termijnen afwijken?
Op speciaal verzoek kan van bovenstaande termijnen worden afgeweken indien een lid het gehele jaar bedrag ineens of in 12 maandelijkse termijnen wenst te betalen. Hiervoor dient een verzoek  bij de ledenadministratie worden gedaan via ccoledenadministratie@ccozaandam.nl

Hoe besteedt CCO de geïnde contributiegelden?
Ieder jaar wordt op de Jaarvergadering financieel verslag gedaan van alle inkomsten en uitgaven van de club. In zijn algemeenheid geldt dat de voornaamste inkomsten uit contributies bestaan en de kostenkant vooral bestaat uit bedragen voor zaalhuur van onze locaties (CCO beschikt niet over eigen trainingsruimte), bondsafdrachten en de kosten van trainers en opleidingen.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzeggen is alleen schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk en kan per en minimaal 1 maand voor de eerstvolgende incassoronde. Wordt er bijvoorbeeld op 25 mei opgezegd, dan loopt het lidmaatschap en de contributieplicht door tot en met 31 juli. Zie voor de contributiemaanden hierboven. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Welke kledingverplichtingen zijn er?
Als u of uw kind aan wedstrijden, demonstraties e.d. meedoet, is het dragen van door de vereniging voorgeschreven kleding verplicht.

Moet ik apart betalen voor wedstrijden?
Eventuele wedstrijdkosten worden apart in rekening gebracht. U krijgt hierover vooraf bericht.

CCO Ledenadministratie:
Karin Mol
E-mail: ccoledenadministratie@ccozaandam.nl

Beleid inning Contributie
Het CCO bestuur heeft in de vergadering van 6-9-2017 het Beleid voor inning contributie vastgesteld.

Rekeningnummer CCO: 
IBAN: NL17INGB0005133439
ten name van GV CCO Zaandam

Lid worden van CCO?
Klik hier voor het inschrijfformulier