Bestuur

Het bestuur van CCO bestaat uit:

Vacature   |  voorzitter  |
Mariska Plooijer |  secretaris  |  secretaris@ccozaandam.nl
Marthe van de Meer|  penningmeester  |  penningmeester@ccozaandam.nl
Dania Vos  |  algemeen lid

Meindert Jansma  |  algemeen lid
Guido van Beuzekom  |  algemeen lid
voor algemene vragen kunt u mailen naar info@ccozaandam.nl

CCO is op dit moment op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hebt u interesse dan kunt u dit bij de secretaris of penningmeester kenbaar maken via de bovenstaande e-mailadressen. .

Vergadering
Het bestuur komt ongeveer 1 x per maand bijeen om te vergaderen over de vereniging. Daarbij verwelkomen we de ideeën en reacties van onze leden. Aarzel niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden.

Vrijwilligers
De gymvereniging draait volledig op vrijwilligers. Het bestuur is zeer dankbaar voor de inzet van Karin Mol (die de ledenadministratie verzorgt), de Jeugdraad die regelmatig leuke activiteiten verzorgt, de PR-commissie voor het clubblad en promotie, de juryleden die zorgen dat onze gymnasten wedstrijden kunnen draaien en de hulp van ouders en alle anderen die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging.

Natuurlijk is er altijd behoefte aan extra hulp bij specifieke activiteiten. Wil je deel uitmaken van onze vrijwilligerspoule? `Neem dan contact op met het bestuur via de hierboven vermelde emailadressen.