Verslag ALV 9 december 2021

Op 9 december 2021 vond de Algemene Ledenvergadering van van CCO plaats waarbij het bestuur verantwoording aflegde over de jaren 2019 én 2020. Dit vanwege het feit dat eerder de ALV die in maart 2020 gepland stond in verband met de coronamaatregelen geen doorgang kon vinden. Omdat ook op 9 december 2021 weer verscherpte coronamaatregelen golden vond de ALV dit keer online plaats. Het verslag van de ALV van 9 december 2021`vindt u  hier